Tvorba webových stránek Znojmo | JK-Webdesign

JK-Webdesign

Tvorba www a snížení daňového základu

WEBOVÉ STRÁNKY A ÚČETNICTVÍ
Mohu si nákup / vytvoření webových stránek zahrnout do účetnictví?

 

k Vašemu dotazu, zda si můžete nákup webových stránek zahrnou do výdajů/nákladů zahrnovaných do základu daně sdělujeme, že pokud tento výdaj bude souviset s Vaší podnikatelskou činností, můžete tento výdaj za podmínek ust. § 24 zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů zahrnout do daňově uznatelných výdajů.
_

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

ÚP ve Znojmě

zpět nahoru